سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رایحه خویش را به چه شکل آزمایش کنیم

 

رایحه خویش را به چه شکل آزمایش کنیم

ادکلن اصل و عطراصل خویش را به چه شکل آزمایش کنیم؟

 

بهترین عطر زنانه

 

امروزه قابلیت آزمایش اضافه ادکلن‌ها حتی ادکلن‌های لاکچری و مختص برای خریداران فراهم شده‌است. یکی این طریق‎های آزمایش ادکلن‌ که بسیار رایج گردیده و اشتباهات اکثری هم بر آن وارد میباشد، آزمایش ادکلن‌ و رایحه بر روی کاغذهای بلاتر میباشد، بلاتر کاغذی با ضخامت مشخصی میباشد که ادکلن اصل یا این که عطراصل را بر روی آن اسپری می‎نمایند تا مصرف کننده با بوییدن آن بو رایحه را بهتر متوجه شود و به جهت ماندگاری اکثری که دارااست می‎تواند برای خرید ادکلن‌ و رایحه بهتر تصمیم بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطر بر روی بلاتر تغییر‌و تحول می‎نماید:

 

در بعضی موردها ممکن میباشد تعیین ادکلن و رایحه از روش آزمایش با بلاتر اشتباه داشته باشد. درین نحوه چرا‌که عطر تماسی با پوست ندارد تا عکس العمل‎های شیمیایی فیس گیرد. به سیرتکامل دیگری بروز می‏‏‎نماید و این در حالی میباشد که در شرایطی که به عبارتی رایحه یا این که ادکلن را بر روی  پوست خویش اسپری نمایید بو‎ای بسیار گوناگون را شم خواهید کرد.

 

ارتقاء ماندگاری بو بر بلاتر:

 

آزمایش ادکلن و رایحه از روش بلاتر ماندگاری ادکلن و رایحه را بیش تر از حد تصور نشان می‎دهد! حتی تا یک هفته پس از آزمایش ادکلن و رایحه هم می‎اقتدار رایحه را بر روی بلاتر اسثشمام کرد. بدون شک می‎گویید: ” چه ماندگاری فوق العاده ای!” البته خطا نکنید چون بلاتر ماندگاری ادکلن و رایحه را تا واحد سنجش قابل توجهی بالا می‎پیروزی. استدلال این میباشد که برای مدتی طولانی بتوانید بو را یار خویش داشته باشید تا درباره ی کلیت آن تصمیم‎گیری فرمایید. کاغذهای آزمایش در صورتی‌که که استاندارد نبوده و ضخامت‎شان بیشتراز اندازه طبیعی باشد، حتی ماندگاری ادکلن و رایحه را بیش تر از حد طبیعی نیز اکران می‎دهند.

براین اساس بلاتر تنها در خصوص کلیت بو می‎تواند راهنمای شما باشد تا سبک آن را فراموش نکنید، خیر برای اینکه بتوانید ماندگاری و پخش بویایی را تشخیص دهید. شایسته ترین روشی که برای آزمایش ادکلن و عطرها به شما توصیه می‎شود، اسپری بر روی پوست تن میباشد. بدین ترتیب کارایی نمائید از این پس آزمایش را فقط بر پوست‎تان انجام دهید.